Phòng khám Đa khoa Anh Dũng I (quận 12)

Phòng khám Đa khoa Anh Dũng I có khám thai sản phụ khoa, siêu âm thai, nằm ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12).Vị trí Phòng Khám Đa khoa Anh Dũng I trên bản đồ:
Nhận xét