Phòng khám sản phụ khoa BS Lê Chánh Trí (quận 12)

Phòng khám sản phụ khoa Trung Tuấn - BS Lê Chánh Trí nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thuộc quận 12.


  • Địa chỉ: 265 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 098 800 15 13
  • Giờ: khám thai phụ ngoài giờ, bắt đầu từ 17h30

Vị trí phòng khám thai sản BS Lê Chánh Trí trên bản đồ:
Nhận xét