Phòng khám thai sản phụ Thiện Tâm (quận 12)

Phòng khám Sản Phụ Khoa Thiện Tâm ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) do BS Đỗ Minh Nguyệt phụ trách.
Vị trí Phòng Khám Sản Phụ Khoa Thiện Tâm trên bản đồ:
Nhận xét