Phòng Khám Nhi ngoài giờ BS Mai Thị Mỹ Liên (Hóc Môn)

Phòng khám nhi ngoài giờ BS Mai Thị Mỹ Liên nằm ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn).


  • Địa chỉ: Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028 3713 9891
  • Website: https://phongkhamnhihocmon.com/

Vị trí Phòng Khám Nhi Đồng BS Mai Thị Mỹ Liên trên bản đồ:
Nhận xét