Phòng Khám Thai Sản & Phụ Khoa - BS Lê Thị Quỳnh Hà (quận 11)

Phòng Khám Thai Sản & Phụ Khoa BS Lê Thị Quỳnh Hà ở đường Minh Phụng (quận 11).


  • Địa chỉ: 530 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 098 954 35 93
Vị trí phòng khám thai sản phụ khoa BS Lê Thị Quỳnh Hà trên bản đồ:Nhận xét